JANCDYIF014E_福州卓凯电子科技有限公司_商国互联网

时间:2019-02-08 12:47:43 来源:虎林门户网 作者:匿名
  

JANCD-YIF01-4E

91371-00030

HLB01.1C-01K0-N06R0A-007-NNNN

30750730-001 30750730001

川崎50999-2877

根据CPU扩展的通信接口数量,有三种不同的CPU背板。它们具有:一个,两个或四个通信插槽,可以插入不同的总线接口。

输入/输出模块有模拟和数字版本。每个I/O模块都可以直接插入端子板,CPU可以通过FBP分布式扩展变电站在本地扩展到7个I/O模块。这些模块包含输入/输出可配置模块类型,供用户灵活使用。

同一个端子板用于模拟和开关,同一个端子板可以实现1线,2线和3线的不同接线方式。这在没有输入/输出模块时为用户提供预接线。端子排分为两个不同的电压电平:: 24VDC和230VAC,接线方法有螺钉和弹簧两种。

联系人:李功[销售工程师]

联系电话:0591-22983782 13696852881

联系QQ:1273632994

公司传真:0591-22989937

公司名:

福州卓凯电子科技有限公司

公司地址:

福建省福州市闽侯区西江滨大道77号正荣润花园1栋1205室

该公司专门销售世界知名品牌的零配件。

7004-1004

LC320EM9B

HC-MF23BW1

6ES5700-0LA12

RC303A BN624A375-A

CACR-IR30SFD

该系统共有30个振动器。它的功能是在煤炭堵塞时自动振打。

45C922

SA3100-R025-AN-L6R

AX5112-0000

45C44

SGDC-10ARA

MAC114C-0-MD-2-C/130-B-1/S0050-48652-4

140-ESI-062-10

R45HENA-R2-NS-NV-00

FR-E520-1.5KN-TF

AD71AD71S1

CM200DU-24F CM200DU24F

L14ALA11007RK000

MLC9004 C120 S 2安培

A16B-0160-0651/05B

XPC500

57C409

SGMPH-08AAE4CD

RM500HA-H RM500HAH

7MBR50VW120-50

在每次扫描结束时,CPU检查是否发出了将值保存到永久存储器的命令。如果发出命令,则指定的值将保存在永久内存中。

J2-Q03A-??d

SGMG 13A2ABS

USASEM-03YR41

MC323D CIN634A008G52B

00-02-03

51874

2G105KH

LC391EM3

DRT1-HD16C

M604C54DS

HA-FF33-UL

6ES5-315-8MA11

37LA45RQ

38383A

6MBP100RSA120-03

MT90-4 TIMING CARD MT90-4 MT904 MT90

A05B-2605-J260

SE-B2.040.060-00.000

6ES5350-3KA41

770.91.20

BN634B104G52

6DS1601-8BA

GT1,BSC02

6AW5455-0AE

VT130G2 2025

ATV12H075M3

S8600M1021 S8600M 1021 S8600M1013

ST74A1020 343214

HA-SA152B,在

C98040-A1052-P1-04-87

6GK7377-1AA00-0AA0

MG600Q1US51

ILE2E662S2207

2AD132C-B050B1JANCD GMB0

A16B-1010-0331/05A

DLD13M02R

LX57C BN624A210B

2MBI300S-120

A1NCPU

FX 763B N624E526H01

SGMG-30A2ABC

SGMSV-10ADA6E

KSM01.2B-076C-35N-M1-HP0-SE-NN-D7-NN-FW

吡啶-3-基-20

1D200A-020

A16B-1210-0480

6ES5736-2CB00

ATF45S齿轮

053276-05

CIMR-F7U4022

X20DO8332

SGDH-08AE-S-OY

EMD/DM/2-12MA/J/0-550C/2-12MA/J/0-550C/NS1B60

87-011790-01 A驱动器

SGMPH-02A1A-YR32

960099-04

GB-19/ODM-30

JGSM-02

9810151168

6ES5951-7LD12

XF2M10151AR100

MG150Q2YS50

608710027

S86H1063 S86H1113 S86H1139

JANCD-FC420

HA-FF43BG1

1V4151

FX84A-7 BN624A353HO2

A7-I-20094-IB

MM07C-503-00

ML3450B-ASM

MV-22#T4

6ES5998-5SD11

FF-SRE-59292

CM800DU-12 CM800DU12

每个CPU最多可扩展4个通信接口

A16B-2200-036 AX-D3

SD-91 3130-0297

RM150DZ-H RM150DZH

HVFDCD1B0003F00

03-81368-01

6ES5581-0RA12

773540A8AFEMPS

JY331CA4602B

该设备的空载运行时间最短,操作员的操作步骤最小

041261-515

62-25338-01 1097-83-200 BX514

JANCD-SR20B1

S8220638.10

CM300DU-12F

0-57413-E

A20B-1003-0841/02B

HTS541010G9SA00

E02480451

233P755H01H

1070062839-211

ATV31CU22N4

6ES5243-1AA1 *

AS-S9222AQ-0

0-54393

CIMR-P5U27P51F

A16B-1210-0220/04B

SGDE-01BP

A16B-1210-0020/09E

3443D72G02

GT-L8 GTL8

A16B-1310-0310/02B

BN624A920G52 MC632B

HTS545050B9A300

6SN1151-1BX20-3AE0

易车网